«Kada prolazi kroz stanicu, pruga ima tri kolosijeka. Zatim, tamo daleko, i s jedne i s druge strane kolosijeci se spajaju u jedan. I tako pruga nastavlja sve dok se okom može vidjeti. Dolje,  ispod nasipa na kome je pruga, raste trava. Pored pruge rasle su bulke. Crvene bulke kraj crnih šina. Skretničareva kućica ograđena je tankim zelenim tarabama. Ona je mala, mnogo manja od stanice. A tarabe su sasvim blizu pruge. Kada voz prolazi, sigurno se ne može stajati između taraba i pruge… Na skretničarevoj kući piše nešto. Ja ne razumijem šta to piše… tu, odmah kraj njegove kućice, tri kolosijeka što dolaze od stanice postaju jedan. Kraj njih je jedna uspravna gvozdena poluga na kojoj je postavljen fenjer. I jedna crveno i bijelo obojena lopta sa ručicom… U maloj stanici je lijepo i kada vozovi ne prolaze… Tada je sve mirno i tiho. Nad brdima nema crnih oblaka…»

Advertisements